در روز چهارشنبه ۱۷ آذر ماه هیئتی متشکل از دکتر صادق اکبری عضو هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید، مهندس رضا سمیعی سرپرست حراست شرکت مادر تخصصی و همراهان از شهر جدید رامین بازدید نموده و در جلسه ای در شرکت عمران شهر جدید رامین، در جریان توسعه شهر قرار گرفته و به برسی فرصت ها و چالش های پیش رو پرداختند.

هیئت بازدید کننده پس از بازدید از پروژه های زیر ساختی و افتتاح شده از قبیل آسفالت، جدول کاری، احداث جوی، روشنایی ها، توسعه ی فضای سبز و طرح های بهبود منظر شهری؛ پیشرفت طرح هایی مانند درمانگاه و نیز قطعه زمین های کم‌تراکم واگذار شده، مسکن های مهر، توسعه ی گازرسانی و زیرساختی قطعه زمین های جدید و شرایط مهیا شده برای سرمایه گذاری های جدید؛ ساخت و ساز خریداران و سرمایه گذاران را ملاحظه و برسی نمودند.

در نشستی که پس از بازدید و برسی میدانی انجام پذیرفت؛ به موضوعاتی همچون روند و درصد پیشرفت پروژه های تعریف شده، تعیین تکلیف مساکن مهر و برنامه های محرکی شهرهای جدید پرداخته شد.

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید رامین

لینک کوتاه نوشته
https://ramin.ntdc.ir/?p=20759
کد خبر
20759