توسط مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید رامین صورت گرفت؛
در روز ۱۵ آذر، روز ملی حسابدار؛ مهندس علیرضا شربتدار مدیرعامل شرکت عمران شهر حرید رامین از مجموعه ی مالی شرکت عمران شهر جدید رامین، به پاس سالها تلاش و امانتداری در این حوزه تقدیر به عمل آورد.
جناب آقای سعید ارزانی، جناب آقای علی داد صفی پور و سرکار خانم مرضیه خوید در این نشست صمیمی از مدیرعامل شرکت الواح سپاس دریافت کردند.

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید رامین

لینک کوتاه نوشته
https://ramin.ntdc.ir/?p=20166
کد خبر
20166