در راستای انجام دستورالعمل ها و با توجه به نیاز مجموعه اداری به تابلوهای راهنمای اتاق(تابلو‌های سر درب) و تابلوهای رومیزی (تابلوهای پرسنلی)، این تابلوها توسط واحد روابط عمومی طراحی، توزیع و نصب شد.
مهر ۱۴۰۰

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید رامین

لینک کوتاه نوشته
https://ramin.ntdc.ir/?p=20709
کد خبر
20709