• با عنایت به اعلام ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا ، ساعات اداری تا قبل از شروع ماه مبارک رمضان از ساعت 8:30 تا 13:30 می باشد .