• با استناد به ابلاغ استانداری خوزستان و فرمانداری باوی ، ساعات اداری سازمانها از 15 شهریورماه سال 1400 از ساعت 7:30 الی 14:30 می باشد .