علیداد صفی پور

مدیر مالی و اداری

شماره تماس: 09166157186
ایمیل سازمانی: a.safipour@ntdc.ir

رضا ملک زنگنه

رئیس اداره مسکن و شهرسازی و ترافیک

شماره تماس: 09161133995
ایمیل سازمانی: r.malekzanganeh@ntdc.ir

علی ترابی

سرپرست حراست

شماره تماس: 09168078845
ایمیل سازمانی: 

هادی شحیطاوی

سرپرست دفتر فنی و اجرایی

شماره تماس: 09166159468
ایمیل سازمانی: h.sheyhtavi@ntdc.ir