علی ترابی

سرپرست حراست

شماره تماس: 09168078845

ایمیل سازمانی: a.torabi@ntdc.ir

ساعات مراجعه: تمامی روزهای هفته به جز ایام تعطیل رسمی از ساعت 8 صبح الی ساعت 14 می باشد .

شماره تماس شرکت: 33915155 داخلی 121

هادی شحیطاوی

سرپرست اداره مسکن و شهرسازی و ترافیک

شماره تماس: 09166159468
ایمیل سازمانی: h.sheyhtavi@ntdc.ir

ساعات مراجعه : تمامی ایام هفته از ساعت 9 صبح الی 14 به جز روزهای تعطیل رسمی می باشد .

شماره تماس: 33915155 داخلی 123