علیداد صفی پور

مدیر مالی و اداری

شماره تماس: 09166157186

رضا ملک زنگنه

رئیس اداره مسکن و شهرسازی و ترافیک

شماره تماس: 09161133995

علی ترابی

سرپرست حراست

شماره تماس: 09168078845

هادی شحیطاوی

سرپرست دفتر فنی و اجرایی

شماره تماس: 09166159468