شهر جدید رامین؛ شهر امید و زندگی

توضیحات شهر

گالری تصاویر