هزار اصله درخت از قبیل نخل، لیمو، نارنج، سیب، برهان گلی و بوته های زینتی گل بنفشه، عباسی و … در آستانه ی فصل بهار چهره ی شهر جدید رامین را تازه کرد.

هزار اصله درخت از قبیل نخل، لیمو، نارنج، سیب، برهان گلی و بوته های زینتی گل بنفشه، عباسی و … در آستانه ی فصل بهار چهره ی شهر جدید رامین را تازه کرد.

لینک کوتاه نوشته
https://ramin.ntdc.ir/?p=20440
کد خبر
20440