حضور در فعالیت ورزشی دانش آموزان و تبریک روز دانش آموز

... وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ ۙ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ ... و بدانید که شما بر قدرت خدا غالب نخواهید شد و همانا خدا کافران را خوار و ذلیل خواهد کرد. آیه ۲ سوره مبارکه توبه مدیرعامل و معاونت شرکت عمران شهر جدید رامین با حضور و مشارکت در فعالیت ورزشی دانش آموزان به مناسبت [...]