هیئت مدیره شرکت مادر

برچست: هیئت مدیره شرکت مادر

بازدید مسئولین “شرکت مادر” از شهر رامین

بازدید مسئولین شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید از شهر جدید رامین عضو هیئت مدیره و مدیر کل منابع انسانی و پشتیبانی شرکت مادر تخصصی در سفر به شهر جدید رامین به بازدید و برسی پروژه‌های عمرانی پرداختند 🔹 "مهندس یدالله رحمانی" عضو هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و "دکتر مهدی یحیی پور" [...]

بازدید عضو هیئت مدیر و ریاست حراست شرکت مادر از شهر رامین

در روز چهارشنبه ۱۷ آذر ماه هیئتی متشکل از دکتر صادق اکبری عضو هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید، مهندس رضا سمیعی سرپرست حراست شرکت مادر تخصصی و همراهان از شهر جدید رامین بازدید نموده و در جلسه ای در شرکت عمران شهر جدید رامین، در جریان توسعه شهر قرار گرفته و به برسی [...]

جهت پرسیدن سوال خود و یا مشاهده پرسش های متداول اینجا کلیک کنید
پرسش های متداول
Skip to content